'S e cladh an t-àite far an tèid daoine a dh'adhlacadh. Mar is trice bidh an cladh faisg air eaglais. Tha gach uaigh gu tric comharraichte le clach-uaighe. 'S e th' ann an clachan-uaighe leacan beaga cuimhneachaidh aig ceann gach uaigh.

Cladh
Clach-uaighe airson Anna Sinclair, Barraigh

Àiteachan

deasaich