Tha carbad-adhair neo soitheach-adhair na inneal a thèid air iteig.

Pleana