'S e caol stiall chaol mhara eadar dà fhearann; mar a tha Caolas Shiùna, Caolas Mhic Phàdraig faisg air Baile a' Chaolais, Kalmarsund neo Caolas Shasainn.

Caolas Ghiobraltair, tha an Spàinn air do làimh clì agus Maroco air do làimh dheas

Tha am facal "Caol" a' nochdadh gu tric anns na h-ainmean-àite, ma bhios iad suidhichte faisg air caol: