Tha caolabhain (Beurla: pencil; “peansail”) na innleachd airson sgrìobhaidh neo tarraing. Nithear à bioran fiodha, agus pios luaidhe, gualain neo cailce tro mheadhan.

Caolabhain