Tha bun-sgoil na sgoil airson cloinne òige fo 11 bliadhna a dh’aois, agus as dèidh croileagan. As dèidh bun-sgoil, tha àrd-sgoil.