B’e àrd-sgoil sgoil airson cloinne a tha mu dhà bhliadhna dheug a dh’aois gu sia deug, neo ochd deug. Roimhe, tha bun-sgoil, agus an dèidh làimhe, tha oilthigh.