Tha bruach neo bruthach na talamh ri taobh aibhne, locha neo uaireannan beinne. Mar is trice, tha iad cas, neo caran cas. Is urrainn dhaibh a bhith co-ionnan ri leathad neo oir.

Bruach aig Namoi River, NSW, Astràilia