Fear de na Stàitean Astràilianach agus an fhear leis an sluagh is motha. 'Se Sydney am prìomh-bhaile agus is è am baile is motha anns an dùthaich gu lèir.