Tha briosgaid na taois air a fuineadh na chèic bhig bhrisg.