Tha bàlla neo ball na nì cruinn a chleachdar ann iomadh cluich. Buailear le caman, bata, cas neo làmh.

Ball-basgaid

Uaireannan tha cnag co-ionnan ri bàlla, ach aig àmannan eile, tha an ciall de “ploc” aige, mar ann camanachd-deighe.