Tha ball-dòbhrain a’ ciallachadh buill beag dorch air craiceann duine. Tha e coltach ri breacadh-seunain, ach gu tric, nas motha, agus nas dorcha. Tha cuid a’ smaoineachadh gu bheil ceangail eadar buill-dòbhrain agus aillse, ach chan eil fianais math ann.

Mole (body part).jpg
Intradermal melanocytic nevus (dermatoscopic image)