Tha athair a' ciallachadh pàrant fireannach.

Athair is leanabh