Athair is leanabh

Tha athair a' ciallachadh pàrant fireannach.