'S e oir mullach taighe a tha ann an anainn a bhios a' stobadh a-mach bho mhullach nam balla.

Anainn