Thathas a' creidsinn gu bheil an tarraing tàireil seo dhen t-Seanalair Cope

Rugadh: 1690

Bàs: 1760

  • Àrd-oifigeach an arm Bhreatainn