Tha An Apainn ’na sgìre iomallach air Gàidhealtachd. Tha i suidhichte siar air An Linne Dhubh, deas air Loch Creurann, sear air Latharna agus tuath air Loch Lìobhann. Tha a’ chuid as motha dhith ann an Earra-Ghaidheal, ach tha pìos beag a tha fo Chomhairle na Gàidhealtachd.

Baile na h-Apann

Thachair Murt na h-Apann an seo air 14 an Cèitean 1752.

Bailtean as mothaDeasaich

’S iad Baile a' Chaolais, Duror, Port na Croise, Apainn agus Port na h-Apann na bailtean as motha a th’ ann.

Beanntan as mothaDeasaich

  • Beinn a' Bheithir - 1025m (3362 troigh)
  • Creag Ghorm - 723m (2372 troigh)
  • Fraochaidh - 879m (2883 troigh)
  • Meall Bàn - 655m (2148 troigh)
  • Beinn Mhic na Céisich - 638m (2093 troigh)

Ceanglaichean a-machDeasaich