Is e aghann pana tana san tèid biadh a bhruich ann ann am blonaig neo ann am ola. Uaireannan bidh trì casan air, agus brod.

Aghann