Se lionn tiugh sleamhainn a tha ann an ola nach gabh measgachadh ri uisge.

ola chroinn-ola
Ola-inneil