B’e abhlan coisrigte seòrsa abhlan (aran gun beirm) a chleachdas Crìosdaidhean ann an aifreann.