'S e an roinn-dùthcha dìlinn th' ann Fànas. Tha fànas luaidh ann fiosaig mar tìm is fànas. Tha rionnagan, planaidan agus reul-chriosan uile ann Fànas.

Rionnag a' cumadh