Saoil an e nobhail, nobhaileag neo ùr-sgeul a bha fa-near dhut?

Nathair-mara

Tha ùirsgeul na sgrìobhaidhean mu thuiteamasan nach do thachair. Uaireannan, b' e sgeulachd a bhios a’ teagasg rudeigin, mar cosmhalachd neo sgeulachdan Aesoip.