Ìm: biadh maoth buidhe air a dhèanamh le bàrr a' bhainne

Ìm ri taobh aran, còmhla ri sgian-ime