Tha bàrr neo uachdar na earrann as làidire den bhainne. Nuair a chaidh a bhàrr a thoirt às, cuirear an t-ainm “bainne lom” air a’ bhainne air fhàgail.

Bàrr a' bhainne air sùbhan-lair