Tha “Àithneach” (Beurla ‘’imperative’’ (‘’mood’’)) a’ ciallachadh buadhair den riochd de ghnìomhair a bheir seachad òrdugh. Tha “greas” na riochd àithneach ann an “greasaibh oirbh!”