Tha Wikimedia na buidheann a tha a' cur ri chèile pròiseactan eadar-dhealaichte. Mar eisimpleir, Wikipedia, Wiktionary agus Wikiquote.

Ìomhaidh Wikimedia

Tha iad a' faighinn a mhòr chuid dhen airgead aca bho thabhartasan.

Ceanglaichean a-muighDeasaich