Fish meal factory, by Westfield

Tha Achadh an Iar ann an Lodainn an Iar, faisg air Tòrr Fhitheachan. Tha 180 taighean ann.