Fang, feichid, preachan: eun a tha ag ithe beathaichean marbh. Tha sgòrnan fada maol air.

Ag ithe wildebeest marbh