'S e rud a chleachdar an aghaidh tinneis, puinnsein ⁊c a tha ann an urchasg.