Tùr Bhabel le Pieter Breughel

'S urrainn dhut na teamplaidean User a chleachdadh air do dhuilleag phearsanta airson do chomas ann an cànanan a thaisbeanadh.

Mar eisimpleir, ma chleachdas tu {{ User gd-5 }} bidh am bogsa spaideal seo:

gd-5

a' nochdadh air an duilleig còmhla ri roinn-seòrsa sònraichte air do shon agus airson daoine eile.

Dè tha "gd" a' ciallachadh? deasaich

Seo an còd ISO-639 airson Gàidhlig na h-Alba. Tha en a' riochdachadh na Bheurla, sco na h-Albais, de na Ghearmailtis, cy na Chuimris agus mar sin air adhart.

Agus 5? deasaich

Ma bhios tu a' cleachdadh an teamplaid User gun figear, bidh seo a' ciallachadh gu bheil comas anns a' chànan seo on ghlùn. Tha 5 an ìre nas comasaiche, agus mura h-eil Gàidhlig sam bith agad, chleachdaidh thu

gd-0