Uaireadair-uisge neo cleoc uisge: Seòrsa uaireadair a chleachdas uisge. Tha uisge a' dol tron meadhan. Tha iad sean-fhasanta a-nis.

Uaireadair-uisge aig Bernard Gitton aig 4:04

Ceanglaichean a-staigh deasaich