Se uaigh a tha an àite san cladhaichear marbhan. Is urrainn dhaibh a bhith fo thalamh (mar is àbhaist an seo), neo os cionn sa chiste. Bidh clach-chuimhne air gu cumanta.

Uaighean ann an Romania.