Tha an “Tràth” (Beurla ‘’tense’’) den riochd de ghnìomhair a sheallas cuine a thacras rudeigin.