Toll dubh

rud ann am fànas a shlugas a h-uile càil thuige fhèin

Is e a tha ann an toll dubh roinn 'sa spàs-am far a bheil an reimse im-tharraingte cho làidir is nach urrainn don t-solas fhéin èirigh às.

Toll Dubh