Bogsa-gainmhich
Seo teamplaid bogsa-gainmhich gus prògramachadh a chur fo dheuchainn mus bi e beò.
Chaidh cuid a theamplaidean bogsa-gainmhich a chruthachadh agus seo iadsan: x1x2x3. Cuir an teamplaid obair ris fhad 's a bhios tu ag obair air teamplaid, agus thoir air falbh e nuair a bhios tu deiseil.

Tuairisgeul

deasaich

Seo teamplaid gus bogsa a shealltainn airson phlanaidean.

Dèan leth-bhreac dhen bhocsa seo is cuir ris an aiste e:


{{Bogsa-fiosrachaidh planaid
| ainm =
| samhla = ainm-faidhle.svg
| dealbh = ainm-faidhle.jpg
| caipsean =
| air_a_lorg_ann = seadh
| lorg_le =
| latha_luirg =
| tùsan_reul_chuairt =
| ceann_aimsir =
| aphelion =
| perihelion =
| aiseal_dàrnach =
| neo_mheadhanachd =
| ùine_cuairte =
| ùine_co_nasgach =
| luaths_cuibheasach =
| neo_choitcheannachd_meadhain =
| claonadh = 
| nòd_dìridh =
| arg_perihelion =
| saidealan =

| feartan_fiosaigeach_ann = seadh
| rèideas_meadhain =
| rèideas_meadhan_chriosach =
| rèideas_pòlarach =
| leathnachadh =
| cearcall_thomhas =
| farsaingeachd_uachdair =
| tomhas-lìonaidh =
| tomad =
| dùmhlachd =
| iom_tharraing_uachdair =
| mòmaid_tàmhachd =
| luaths_teichidh =
| car_reultach =
| luaths_cuir =
| claonadh_aiseil =
| dìreadh_deas_pòla_tuath =
| dì-chlaonadh =
| albedo =
| meudachd_lèirsinneach = 
| trast_thomhas_ceàrnach = 

| teothachd_ann = seadh
| ainm_teothachd_1 = 
| teothachd_lugha_1 =
| teothachd_meadhain_1 = 
| teothachd_motha_1 =
| ainm_teothachd_2 =
| teothachd_lugha_2 = 
| teothachd_meadhain_2 =
| teothachd_motha_2 =
| ainm_teothachd_3 =
| teothachd_lugha_3 = 
| teothachd_meadhain_3 =
| teothachd_motha_3 =

| àile_ann = seadh
| tùsan_àile =
| brùthadh_uachdair =
| àirde_sgèilidh =
| stuthan_àile = 
}}

Ball-eisimpleir

deasaich

Seo eisimpleir air mar a nochdas am bogsa ann an aiste:

Ball-eisimpleir

Dealbh snasail agus beagan fiosrachaidh ann mu dhèidhinn sa chaipsean
Lorg
Chaidh a lorg le William Herschel
Latha an luirg 18 dhen Iuchar 2024
Feartan na cuairte (Ceann-aimsir J2000)
Aphelion 20.11 AU
(3,008 Gm)
Perihelion 18.33 AU
(2,742 Gm)
Aiseal dàrnach 19.2184 AU
(2,875.04 Gm)
Neo-mheadhanachd 0.046381
Ùine na cuairte 84.0205 bliadhna Iulianach
30,688.5 latha
42,718 làithean-grèine Ùranais
Ùine co-nasgach 369.66 latha
Luaths cuibheasach na reul-cuairte 6.80 km/s
Neo-choitcheannachd meadhain 142.238 600°
Claonadh 0.773° an coimeas na h-èicliptich
6.48° an coimeas crios-meadhain na Grèine
1.02° an coimeas plèana neo-chaochlaideach
Domhan-fhad an nòd-dìridh 74.006°
Argamaid a' perihelion 96.998857°
Saidealan air a bheil sinn eòlach 27
Feartan fiosaigeach
Rèideas meadhain 25,362±7 km
Rèideas meadhan-chriosach 25,559±4 km
4.007 uiread dhen Talamh
Rèideas pòlarach 24,973±20 km
3.929 uiread dhen Talamh
Leathnachadh 0.0229±0.0008
Cearcall-thomhas 159,354.1 km
Farsaingeachd an uachdair 8.1156×109 km2
15.91 uiread dhen Talamh
Tomhas lìonaidh 6.833×1013 km3
63.086 uiread dhen Talamh
Tomad (8.6810±0.0013)×1025 kg
14.536 uiread dhen Talamh
GM=5,793,939±13 km3/s2
Dùmhlachd meadhain 1.27 g/cm3
Iom-tharraing air an uachdair 8.69 m/s2
0.886 g
Factar na mòmaid tàmhachd 0.346±0.014
Luaths teichidh 21.3 km/s
Ùine a' chuir reultaich 0.71833 là 17 u 14 m 24 d
Luaths cuir an reul-chriosa 2.59 km/s
9,320 km/h
Claonadh an aiseil 97.77° an coimeas na reul-cuairte
Dìreadh deas a' phòla a tuath 17u 9m 15d
257.311°
Dì-chlaonadh a' phòla a tuath −15.175°
Albedo 0.300 (Bond)
0.51 (geomatrach)
Meudachd lèirsinneach 5.9 gu 5.32
Trast-thomhas ceàrnach 3.3″ gu 4.1″
Teothachd Air ìre 1 bhàr
  • Meadhain: 76 K (−197.2 °C)

0.1 bàr (tropo-stad)

  • As ìsle: 47 K
  • Meadhain: 53 K
  • As àirde: 57 K

Teothachd eile

  • As ìsle: 1K
  • Meadhain: 2K
  • As àirde: 3K
Àile
Brùthadh-àile air an uachdar lorg (<~0.005 piceo-bhàr)
Àirde sgèilidh 27.7 km
Stuthan (Fo 1.3 bàr)

Gasan:

Deighean:

Bogsa-fiosrachaidh planaid