Tha taigh-leughaidh 'na thaigh-adhraidh no taigh-misein air a' Ghàidhealtachd, na h-Eileanan Siar 's Earra-Ghàidheal[1]. Bha iad cumanta ann am bailtean a bha ro bheag airson làn-eaglais le ministear no sagart.

Tùsan deasaich

  1. Na Duilleagan Gàidhlig (Iris Eaglais na h-Alba) Àireamh 8, 2012

Ceanglaichean dhan taobh a-muigh deasaich