Taigh-òsta aig Fergie Dòmhnallach, an cluicheadair bocsa ainmeil, ann am Mùideart.