Is e tìde samhraidh an t-àm dhen bhliadhna far am bi na clocan a dol air adhart uair an uaireadair airson barrachd solas fhaighainn tron latha.