Sreath de fiolmaichean ficsean-saidheans le George Lucas.

  1. Prògram I : The Phantom Menace (Am Bagradh Taibhseach)
  2. Prògram II : Attack of the CLones (Ionnsaigh nan Ath-Bhreac)
  3. Prògram III : Revenge of the Sith (Ioghaltas nan Sif)
  4. Prògram IV : A New Hope (Dochas Ur)
  5. Prògram V : The Empire Strikes Back (An t-Impire a' Bualadh Air- Ais)
  6. Prògram VI : Return of the Jedi (Tilleadh nan Jedi)
  7. Prògram VII : The Force Awakens