Tha stèiseanan cumhachd a' cruthachadh dealan a thathar a' cleachdadh ann an gnìomhachas agus ann an taigheadas. Tha iad ga dhèanamh bho ghual, chreag-ùillidh no ghas nàdarra, tha iad a' cleachdadh cumhachd-uisge, cumhachd na gaoithe no teas a tha a-staigh san t-Saoghal, agus tha stèiseanan cumhachd niuclasach ann.

Stèisean cumhachd-uisge air abhainn Teimhil aig Baile Chloichridh.