Sruth na Maoile
Suidheachadh
Seòrsa Sruth
Fad 12 mìltean
Dùthaich Alba is Èirinn a Tuath

Is e Sruth na Maoile (Beurla: Straits of Moyle, Gàidhlig na h-Éireann : Sruth na Maoile cuideachd) an t-ainm a tha air pìos na mara as cuinge eadar Alba an iar-dheas (Cinn Tìre) agus Èirinn an ear-thuath (Aontraim).

Tha prìomh-bhaile Ulaidh, Beul Feirste, na laighe air an t-Sruth. Bidh dà aiseag a' dol a h-uile latha eadar Càrn Rìoghain ann an Siorrachd Àir agus Beul Feirste is Latharna na h-Èireann.