Is e Srath Chura ainm sgioba iomain à Srath Chura.

Sgìre-cluiche: Sgìre a Deas