Tha Srath Annapolis ann an Alba Nuadh, air an ceann an iar. Tha e 126 km a dh'fhaide bho Digby agus Machair Annapolis san iar, gu Wolfville agus Machair Mhinas san ear, thairis siorrachdan Digby, Annapolis, agus siorrachd an Righ.

'S e bun a th' anns an aiste seo mu Alba Nuadh. 'S urrainn dhuibh a chuideachadh leis