'S e abairt nàiseanta a tha ga cleachdadh ann an earraideas no air buinn no nòtaichean-airgid a tha ann an sluagh-ghairm nàiseanta.

Sluagh-ghairm nàiseanta na h-Alba ann an Càisteal Dhùn Èideann.
Sgrola airson sluagh-ghairme ann an earraideas.

Tha am briathar "sluagh-ghairm" a' dol à earraideas, far a bheil e ga thaisbeanadh air sgrola ann an gearradh-arm.

Sluagh-ghairmean nàiseanta ainmeil

deasaich