'S e fear dhe Siorrachdan traidiseanta na h-Alba a tha an Siorrachd Rosbroig. Bha Rosbrog na phrìomh-bhaile aig aon uair, ach tha am baile is caisteal air crìonadh bho chionn fhada.

Siorrachd Rosbroig

An-diugh 's e an Dead Àrd baile na siorrachd; ach 's e Hamhaig am baile as motha.

Chaidh i na pàirt de Roinn nan Crìochan ann an 1975.