Is e Sionagog an t-àite-adhraidh aig na Iùdhaich. Tha sin eadar-dhealaichte bhon Teampall Ierusaleim.

Aron Ha-kodesh ann an sionagog ann an Ierusalem.

Chaidh Ìosa do shionagog nuair a bha e na phàisde.