Is sgoil-uisge an roinn de saidheans innlichidh sonraichte ri cumail agus cleachdadh uisge. Deiligidh sgoil-uisge, le ceisteanan ceangailte ri sruthadh-uisge agus bruthaich-uisge.