Beach-lann

(Air ath-sheòladh o Sgeap)
Beach-lann ann an Liotuàinia

Tha beach-lann neo sgeap na shoitheach anns am bi seilleanan a’ fuireach. Cleachdar “ìc” mar ainm frèama, agus seo a tha mil a’ solaradh. Thèid beach-lann a dhèanamh le fiodh a-nis, mar bogsa neo cèis, ach b’ àbhaist dhaibh gan dèanamh le ròpa.