Is e soidhne sònraichte a tha ann an seula.

Seula air cèis-litreach

Anns na meadhan-aoisean chleachdadh fàinne-seula agus cèir-sheulaidh.

B’ àbhaist do na daoine an t-ainm aca a sgrìobhadh fo litir. An uair sin chaidh an litir air a seulachadh airson barantas a shealltainn gu robh am fo-sgrìobhadh ceart.

Uaireannan chleachdadh seula cuideachd air cèis-litreach. Mar sin dheth cha b’ urrainn do daoine sam bith an litir fhosgladh gun ceud, nam bitheadh seula air.

Gus an latha an-diugh cleachdar seula air litrichean neo pàipearan oifigeil.

Tha dealbhan de seulachan diofraichte anns an Wikipedia Commons:

Seula