Seannsalair an Ionmhais

'S ministear anns a' riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a tha san Seannsalair an Ionmhais.

Bogsa dearg aig Gladstone.

Tha curam Roinn an Ionmhais air an Seannsalair. Tha an t-Seannsalair ainmeil airson Òraid a' Bhuidseid gach bliadhna agus am bogsa dearg aige. Chleachdaich Seannsalairean am bogsa aig Gladstone ro 2011, nuair a rinneadh bogsa ùr.

Seannsalairean an Ionmhais o chionn ghoiridEdit