Luchd Sasainn. 'S e Sasannach fear no tè a tha beò ann an neo aig a bheil ceangal ri Sasainn.