Tha Sanndaigh neo Sandaigh a' ciallachadh "Eilean na Gainmhich" san Sean Lochlannais. Is iomadh eilean air a tha an ainm seo.